Video
Footage
 • Chong Nonsi
  Chong Nonsi
  สถานีช่องนนทรี เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สายสีลม ยกระดับคร่อมคลองช่องนนทรี เหนือถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ในพื้นที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ใจกลางย่านธุรกิจถนนสาทรและสีลม เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์ ที่สถานีสาทร
 • rama 8 bridge
  rama 8 bridge
  The Rama VIII Bridge is a cable-stayed bridge crossing the Chao Phraya River in Bangkok, Thailand. It was built to alleviate traffic congestion on the nearby Phra Pinklao Bridge. Construction of the bridge took place from 1999 to 2002.
 • Ratchaprarop
  Ratchaprarop
  ถนนราชปรารภ ถนนสายหนึ่งในพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่แยกประตูน้ำซึ่งเป็นแยกตัดกับถนนเพชรบุรี