Video
Footage
 • Chong Nonsi
  Chong Nonsi
  สถานีช่องนนทรี เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
 • rama 8 bridge
  rama 8 bridge
  The Rama VIII Bridge is a cable-stayed bridge crossing the Chao Phraya River in Bangkok, Thailand.
 • Ratchaprarop
  Ratchaprarop
  ถนนราชปรารภ ถนนสายหนึ่งในพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่แยกประตูน้ำซึ่งเป็นแยกตัดกับถนนเพชรบุรี